มันยังคงเป็นล็อคหน้าต่างบานเลื่อนทั่วไปซึ่งโดยทั่วไปจะติดตั้งไว้ตรงกลางของหน้าต่างบานเลื่อนสองบานและมีตะขอยึดเพื่อปิดและล็อคหน้าต่างมิฉะนั้นจะเปิดอยู่ เมื่อล็อคเครสเซนท์ล็อค ตะขอที่ติดตั้งในตำแหน่งล็อคที่เกี่ยวข้องจะถูกเกี่ยว
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)